Jednolity Plik Kontrolny

System ERTA jest już przygotowany do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego z rejestrów VAT. Jeżeli chcesz być gotowy na zmiany w przepisach, a Twoje oprogramowanie nie jest w stanie wygenerować danych do pliku JPK – skontaktuj się z nami.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) będzie podstawowym źródłem informacji o zdarzeniach gospodarczych rejestrowanych w systemach informatycznych, przekazywanych do Urzędu Skarbowego w ramach struktur JPK.
W praktyce, jednolity Plik Kontrolny służy także do dostarczania danych w ramach czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych.

Od kiedy obowiązuje JPK?

Z mocy prawa JPK dotyczący rejestrów VAT będzie obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców już od lipca 2016 roku.
Mali i średni przedsiębiorcy będą objęci tym obowiązkiem od stycznia 2017 roku, a od 2018 JPK będą musieli generować także mikroprzedsiębiorcy. Od stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT będzie musiał prowadzić ewidencję VAT elektronicznie, m.in. po to, by móc generować Jednolity Plik Kontrolny.

Przewidywane przez Ministerstwo Finansów zasady dostarczania informacji w ramach JPK to:
– środki komunikacji elektronicznej udostępnione przez MF (Bramka Ministerstwa Finansów)
– informatyczne nośniki danych (np. nośnik DVD, pamięć zewnętrzna USB)

Kontakt

SZCZECIN - Centrala
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 6/3
71-468 Szczecin
tel. +48 91 462 40 09
mail: biuro (at) trisoft.com.pl
TRÓJMIASTO
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Tomasz Urban
Gdańsk / Gdynia /Sopot
tel. +48 514 503 505
mail: t.urban (at) trisoft.com.pl
KRAKÓW
Tes s.c.
M.Kosiorowski, P.Kuczara, R.Tekieli
Kraków
tel. +48 12 640 92 50
mail: biuro (at) tes.krakow.pl


Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

TRISOFT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Sosnowa 6/3 71-468 Szczecin zachodniopomorskie Polska
+48 91 462 40 09 +48 91 431 90 16 biuro(at)trisoft.com.pl