Moduł Środki Trwałe

Moduł „Środki trwałe” pozwala na prowadzenie ewidencji majątku firmy z zachowaniem wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami. Ewidencja jest prowadzona w systemie na osobnych kartotekach dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowa pozabilansowa kartoteka pozwala na ewidencję przedmiotów i wyposażenia.

Główne zalety i funkcje:

  • naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, przyśpieszoną oraz jednorazową
  • możliwość wyboru indywidualnego planu amortyzacji dla poszczególnych środków
  • jednoczesne obliczenia amortyzacji – bilansowe, podatkowe i wg własnych wskaźników
  • operacje na środkach min.: zwiększenie wartości, zmniejszenie/dekompletacja, likwidacja całkowita lub częściowa, korekty
  • symulacja naliczeń rat amortyzacyjnych, które po analizie można usunąć. Naliczenia są nieusuwalne po przeniesieniu do Księgi Głównej
  • raporty i wydruki kartoteki, tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji na rok bieżący i prognozy amortyzacji na lata

Kontakt

SZCZECIN - Centrala
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 6/3
71-468 Szczecin
tel. +48 91 462 40 09
mail: biuro (at) trisoft.com.pl
TRÓJMIASTO
TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Tomasz Urban
Gdańsk / Gdynia /Sopot
tel. +48 514 503 505
mail: t.urban (at) trisoft.com.pl
KRAKÓW
Tes s.c.
M.Kosiorowski, P.Kuczara, R.Tekieli
Kraków
tel. +48 12 640 92 50
mail: biuro (at) tes.krakow.pl


Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

TRISOFT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Sosnowa 6/3 71-468 Szczecin zachodniopomorskie Polska
+48 91 462 40 09 +48 91 431 90 16 biuro(at)trisoft.com.pl