Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zajmuje się dostawą wody i odbiorem ścieków na terenie gminy i miasta Goleniów.