Magemar Polska Sp. z o.o.

Magemar Polska Sp. z o.o.

Spółka Magemar wchodząca w skład grupy logistycznej Magemar, Dongemar, Magetra i CBT-Magemon działa w sektorze transportu morskiego. Firma obsługuje ładunki zarówno konwencjonalne jak i skonteneryzowane.