Kadry WWW

Głównym zadaniem modułu jest znaczne odciążenie działu kadr, polegające na ograniczeniu ilości wizyt i zapytań pracowników o wybrane informacje kadrowe związane z przebiegiem zatrudnienia i ewidencją czasu pracy oraz usprawnienie procesu składania wniosków o wydanie podstawowych zaświadczeń.

Dzięki modułowi „Kadry WWW”, każdy pracownik, może samodzielnie, przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony WWW, sprawdzić informacje o swoim stażu pracy, wykorzystaniu urlopu, absencjach chorobowych, innych absencjach, a także wysłać do działu kadr wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach lub wypełnić wniosek urlopowy na druku obowiązującym w przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie modułu „Kadry WWW” przez pracowników firmy w znacznym stopniu uwalnia Dział Kadr z wykonywania pracy związanej z odszukiwaniem informacji i przekazywaniem jej pracownikowi, natomiast sam pracownik może w wygodny sposób przekazać swoją prośbę o wydanie zaświadczenia. W taki sposób otrzymane prośby ułatwiają organizację pracy w Dziale Kadr jak również skracają czas oczekiwania na ich wydanie.

Wybrane zalety modułu „Kadry WWW”:
Nieprzerwany dostęp do informacji
Informacje są dostępne 24/7 z każdego komputera podłączonego do Internetu lub tylko sieci firmowej (w zależności od życzenia Klienta)

Oszczędność czasu
Pracownicy nie muszą przerywać wykonywania zleconych czynności w celu przyjścia do działu kadr po informacje, a pracownicy działu kadr nie muszą przerywać swojej pracy w celu udzielenia informacji pracownikowi

Lepsza organizacja pracy w firmie
Dział kadr jest odpowiednio wcześniej informowany o potrzebie wystawienia pracownikom dokumentów, ponadto zgłoszenie takiej potrzeby zawiera sprecyzowane oczekiwania pracownika, co pozwala na uniknięcie nieporozumień i minimalizuje straty czasu związane z wystawianiem dokumentów niezgodnych z oczekiwaniami pracownika

Usystematyzowanie zachowań w organizacji
Moduł umożliwia generowanie wniosków na ujednoliconych formularzach oraz pozwala na informowanie pracownika w jaki sposób i po jakim czasie będzie mógł odebrać dokumenty z działu kadr

Prosta i intuicyjna obsługa
Przyjazny interfejs sprawia, że z modułu „Kadry WWW” są w stanie bezproblemowo korzystać pracownicy o różnym stopniu wiedzy i zaawansowania w obsłudze komputera

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl