System ERP ERTA dla hurtowni

ERTA ERP dla hurtowni (branży FMCG i  nie tylko) jest wyposażona w zaawansowane moduły do obsługi zamówień sprzedaży oraz gospodarki magazynowej.

Dzięki ERTA każde zamówienie, zarówno to, które spływa drogą tradycyjną, jak i te elektroniczne lub złożone przez system B2B zrealizujesz szybko i terminowo. ERTA w znacznym stopniu usprawnia pracę firm zajmujących się szeroko rozumianą sprzedażą hurtową. Oprogramowania umożliwia przetworzenie zapytania w ofertę, a następnie w zamówienie i stosowne dyspozycje dla magazynu, który realizuje kompletacje i wysyłkę. Kwestie finansowe są prowadzone w module FK, a o terminowe płatności dba automatyczny system wysyłania e-faktur oraz powiadomień o zbliżający się lub przekroczonym terminie zapłaty.

Gospodarka magazynowa – elastyczna, szybka i bez tajemnic
ERTA umożliwia zarządzania zarówno prostym magazynem, jak i magazynem wysokiego składowania wraz z optymalizacją wszystkich zachodzących w nim procesów.

Główne cechy i funkcje:

 • rejestrowanie zamówień przesyłanych drogą elektroniczną
  analiza dokumentów zamówień z uwzględnieniem pozycji zrealizowanych, częściowo zrealizowanych i oczekujących na realizację
 • funkcje kontroli zamówień przed przekazaniem do realizacji pod kątem linii kredytowej i salda przeterminowanego
 • wygodne przekształcanie zapytań w oferty i ofert w zamówienia bez konieczności przepisywania pozycji

Wybrane możliwości modułu magazynowego:

 • pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej dla towarów, materiałów, wyrobów gotowych i opakowań w zależności od profilu firmy i jej potrzeb.
 • informacje o produkcie, zawarte w kartotece są definiowane i ich ilość jest uzależniona od wymagań Klienta.
 • dowolna ilość definiowanych magazynów dla różnych produktów
 • dowolna liczba definiowanych dokumentów magazynowych
 • możliwość definiowania procesu logistycznego dla obsługi magazynu i jego powiązanie z: zamówieniami dostawców i odbiorców, procesami produkcji, dyspozycjami wydania (kompletacji), fakturowaniem i wysyłką (powiązanie z modułem Logistyka)
 • możliwość wykorzystania skanerów kodów kreskowych i drukarek etykiet w obsłudze magazynu
 • automatyzacja procesu przyjęcia poprzez protokoły różnic, przeliczniki jednostki miary, kursów walut czy elektroniczne dokumenty dostawy otrzymywane od dostawcy
 • funkcjonalności grup rabatowych, cen indywidualnych, instrumenty ustalania cen w oparciu o zadane kryteria, funkcje tzw. gazetek, itp.
 • zautomatyzowane procesy inwentaryzacji w oparciu o urządzenia mobilne
 • automatyczne księgowania na kontach dokumentów magazynowych
 • analizy obrotu magazynowego, rotacja produktów, produkty zalegające, optymalizacje zapasów

Magazyn Wysokiego Składowania (WMS)
Zadaniem aplikacji Magazyn Wysokiego Składowania (WMS) jest usprawnienie i zharmonizowanie wszystkich operacji wykonywanych na magazynie, mające na celu przyśpieszenie operacji magazynowych oraz ograniczenie pól błędów z nimi związanych.

Główne zadania Magazynu Wysokiego Składowania to zarządzanie procesami magazynowania i składowania oraz optymalizowanie wymienionych procesów. Oznacza to, że czynności związane z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem jest wspierane przez zaawansowany system informatyczny.

Podobnie czynności związanych z umieszczeniem (układaniem) zapasów na przestrzeni składowej, w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości tych produktów i istniejących warunków.
Wykorzystanie urządzeń mobilnych w technologii radiowej i graficznych interfejsów na ekranach obsługiwanych przez operatorów znacznie poprawia ergonomię pracy pracowników magazynu i staje się jednym z ważniejszych pozycji długiej listy obniżenia kosztów zarządzania magazynem.

Główne zalety i funkcje:

 • duża mobilność pracowników magazynu
 • zastosowanie urządzań mobilnych
 • bardzo mała ilość błędów pracowników
 • kontrola przy kompletacji zamówień
 • ciągła inwentaryzacja
 • grupowanie zleceń wydań
 • automatyka alokacji poprawiająca wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • pełna integracja z systemem ERTA ERP (zamówienia, przyjęcia, fakturowanie)

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl