System ERP ERTA dla spedycji

ERTA ERP dla spedycji poza podstawowymi obszarami zastosowań, jakie są w każdym przedsiębiorstwie posiada bardzo rozbudowany moduł do obsługi zleceń spedycyjnych i transportowych.

System umożliwia rejestrację i prowadzenie procesu spedycyjnego od początku do końca. Umożliwia dokonywanie dowolnego podziału i grupowania zleceń w zależności od preferencji Klienta.

Indywidualna personalizacja pól w obrębie każdego rodzaju zlecenia pozwala na bardzo dobre dostosowanie modułu do przyjętej logiki procesowej obowiązującej w przedsiębiorstwie. Pełna integracja z dokumentami kosztowymi i przychodowymi rejestrowanymi w systemie ERTA, pozwala na określenie rzeczywistej rentowności każdego realizowanego kontraktu.

Główne zalety i funkcje:

  • automatyczne fakturowanie zakończonego zlecenia lub grupy zleceń
    podział rejestrowanych zleceń na spedytorów z możliwością ich rozliczania na podstawie zrealizowanych kontraktów
  • możliwość definicji pól w zleceniu wg indywidualnych potrzeb
  • generowanie szeregu wydruków dokumentów spedycyjnych
  • możliwość udzielania spedytorom dostępów do zleceń wg indywidualnych zasad
  • pełna analiza faktycznego zysku w układzie: pojedynczego zlecenia, wybranych zleceń, spedytora, wszystkich zrealizowanych kontraktów itd.
  • szybkie wystawianie faktury na podstawie wprowadzonego zlecenia lub zbiorcze fakturowanie całej grupy zleceń

Dodatkowo ERTA posiada możliwość zarządzania obsługą terminalu kontenerowego. Moduł ten ma na celu zapewnienie klientom terminala możliwości łatwego zarządzania przez Internet zleceniami kontenerowymi oraz drobnicowymi, zatrzymywania oraz zwalniania towarów, a pracownikom obsługującym terminal ułatwić obsługę tych zleceń wraz z możliwością generowania statystyk i raportów. Można tutaj wyróżnić dwa osobne moduły: obsługa obrotu kontenerami oraz obsługa magazynu drobnicy.

Obsługa obrotu kontenerami – moduł ten swoim zakresem obejmuje: zlecenia awizacji złożenia oraz podjęcia kontenera, wystawienia, manifestu wyładunkowego, nominacji spedytora, zatrzymania/zwolnienia celnego kontenera, prezentację informacji związanych z kartą kontenera oraz jego historii.

Obsługa magazynu drobnicy – w skład tej części systemu wchodzą następujące funkcjonalności: zlecenia przyjmowania/wydawania drobnicy, rozdzielenia/łączenia, nominowanie innego podmiotu, zatrzymywanie/zwalnianie oraz inne zlecenia definiowane przez użytkownika, rejestr zmian, raporty odnośnie zleceń oraz stanów magazynowych.

Częścią systemu spajającą oba moduły jest opcja umożliwiająca zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami, gdzie znajdą się pozycje dotyczące zarówno obsługi kontenerów jak i drobnicy.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl