Kadry-Płace

Kadry-Płace to kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi, ewidencji czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń w oparciu o definiowane indywidualnie dla Klienta scenariusze.

Moduł umożliwia kompleksowe zarządzanie bazą pracowników i danymi kadrowymi. Pozwala także na definiowanie własnych harmonogramów, dyżurów i systemów czasu pracy, co znacznie ułatwia prowadzenie ECP. System kontroluje normy czasu pracy oraz wykorzystanie urlopów w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, pozwala na prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz daje szerokie możliwości generowania raportów i zestawień.

Główne zalety i funkcje:

 • pełne bezpieczeństwo danych kadrowych
 • automatyka księgowania list płac do modułu Księga Główna
 • karty pracy z ewidencją czynności wykonywanych przez pracowników
 • automatyka tworzenia elektronicznych przelewów z wypłatami pracowników do systemów bankowych
 • integracja z modułem Kadry WWW
 • możliwość wydruku i archiwizacji dokumentów kadrowych
 • możliwość pełnego definiowania parametrów pracy (wymiary etatu, systemy czasu pracy, kody GUS, sposoby wynagradzania itd.)
 • pełna ewidencja oraz historia czasu pracy i absencji każdego pracownika
 • możliwość definiowania i wydruku własnych wzorów dokumentów kadrowych (umowy, aneksy, świadectwa, zaświadczenia itp.)
 • eksport danych do programu „Płatnik”
 • wykonywanie i wydruk deklaracji PIT
 • kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników
 • ewidencja wydań odzieży i sprzętu BHP oraz wypadków przy pracy

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl