Księga Główna

Moduł „Księga Główna” – pozwala na pełną obsługę księgową przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Dwustopniowy sposób zatwierdzania dokumentów pozwala na kontrolę i analizę stanu kont jeszcze przed końcowym zapisem.

Główne zalety i funkcje:

 • definiowana długość numeru konta (dewizowe, rozrachunkowe, pozabilansowe)
 • opcja dokumentów oczekujących – wprowadzony dokument nie zostaje natychmiast zaksięgowany ale można prześledzić jego wpływ na stan kont księgowych
 • możliwość tworzenia dodatkowej analityki pozabilansowej wg definiowanych wzorców
 • rozliczanie kosztów w dowolnej ilości wariantów wg wskaźników naturalnych, na zasadzie przenoszenia kwot i na podstawie innych kont (do wyboru)
 • rachunek kosztów i wyników – dowolna ilość wariantów
 • możliwość otwarcia dowolnej ilości lat ewidencyjnych i miesięcy ewidencyjnych
 • definiowany okres roku księgowego (może być na przełomie lat kalendarzowych)
 • wydruki zestawień obrotów i sald – wg definiowanego układu
 • wydruki obrotów konta, dzienników i dziennika chronologicznego
 • wygodne przeglądanie stanów kont i dokumentów, przeglądanie w układzie miesięcznym
 • możliwość definiowania zestawień i raportów np. F01, Bilans, itp.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl