Środki Trwałe

Moduł „Środki trwałe” pozwala na prowadzenie ewidencji majątku firmy z zachowaniem wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami. Ewidencja jest prowadzona w systemie na osobnych kartotekach dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowa pozabilansowa kartoteka pozwala na ewidencję przedmiotów i wyposażenia.

Główne zalety i funkcje:

  • naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, przyśpieszoną oraz jednorazową
  • możliwość wyboru indywidualnego planu amortyzacji dla poszczególnych środków
  • jednoczesne obliczenia amortyzacji – bilansowe, podatkowe i wg własnych wskaźników
  • operacje na środkach min.: zwiększenie wartości, zmniejszenie/dekompletacja, likwidacja całkowita lub częściowa, korekty
  • symulacja naliczeń rat amortyzacyjnych, które po analizie można usunąć. Naliczenia są nieusuwalne po przeniesieniu do Księgi Głównej
  • raporty i wydruki kartoteki, tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji na rok bieżący i prognozy amortyzacji na lata

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!

91 462 40 09

biuro@trisoft.com.pl